Regulamin

I INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy HAIRSELF.PL prowadzony jest przez:

ART INVESTMENT AGENCY BEATA PAWLAK

ul. Miła 24/31

01-047 Warszawa

NIP: 527-14-53-294

REGON: 15488234

II PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAKUPÓW

Sklep prowadzi sprzedaż towarów przez Internet. Informacje na temat towarów oraz zamówienia od klientów przyjmowane są na stronie www.hairself.pl oraz pod adresem email: sklep@hairself.pl
Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem. Zamówienia towarów dokonuje się poprzez dodawanie do koszyka wybranych towarów we wskazanych ilościach. 
Podczas składania zamówienia Klient dokonuje wyboru:

  • zamawianych towarów oraz ich ilości;
  • sposobu dostawy oraz adresu dostawy i/lub adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  • sposobu płatności

W celu sfinalizowania zakupów klient może według swojego wyboru dokonać bezpłatnej stałej rejestracji/założenia osobistego konta podając przy tym wskazane dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia lub też dokonać zakupu bez rejestracji. Założenie osobistego konta umożliwia dokonywanie ponownych zakupów bez konieczności ponownego wprowadzania wszystkich danych teleadresowych, umożliwia także wgląd w status zamówienia oraz daje możliwość otrzymywania rabatów dla stałych klientów.
Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
O potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji oraz potwierdzeniu terminu realizacji sklep zawiadamia na adres e-mail po sprawdzeniu dostępności zamówionych towarów w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Więcej o procesie realizacji zamówienia można przeczytać tutaj:

Jak złożyć zamówienie?
   

III CENY TOWARÓW

Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Podane ceny towarów na stronie www.hairself.pl obowiązują wyłącznie w obrębie rynku polskiego.

IV CZAS I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dla towarów dostępnych w magazynie termin realizacji zlecenia będzie wynosił do 2-3 dni roboczych od chwili dokonania wpłaty (dla opcji płatności przelewem z góry) lub od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji (dla opcji odbioru osobistego). W przypadku, gdy zamówiony towar nie jest dostępny w magazynie czas oczekiwania na realizację zamówienia jest ustalany indywidualnie z klientem. Dostawy zamówionych towarów realizowane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach ok. 9 - 17.
O wysyłce towaru sklep informuje przesyłając na podany adres e-mail powiadomienie.
W przypadku dostaw realizowanych poza granice RP warunki realizacji zamówienia będą ustalane z klientem indywidualnie. W tym celu prosimy o kontakt z pod numerem +48 606 746 206 lub pod mailem: sklep@hairself.pl
Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem kuriera na adres wskazany przez klienta. Koszty dostawy określany jest po dodaniu towarów do koszyka i podaniu kodu pocztowego miejsca dostawy.
Możliwy jest odbiór osobisty (po wcześniejszym umówieniu) pod adresem: ul. Drzeworytników 55, 01-341, Warszawa.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
Po dotarciu przesyłki klient ma obowiązek pokwitować odbiór przesyłki i w obecności dostawcy sprawdzić zawartość przesyłki pod względem ilościowym i jakościowym.

V FORMY PŁATNOŚCI

Klient może wybrać następujące formy płatności za towary zamówione w sklepie:
Płatność gotówką przy osobistym odbiorze zamówionego towaru pod adresem ul. Drzeworytników 55, 01-341, Warszawa, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Płatność z góry przed wysyłką zamówionego towaru do Klienta przelewem na rachunek bankowy Art Investment Agency Beata Pawlak, nr konta: 09 1240 6292 1111 0000 5017 3493

Płatność poprzez PayPal na rachunek wiktoria.pawlak86@gmail.com

Płatność za pobraniem w momencie otrzymania przesyłki.


VI REKLAMACJE

Klient ma obowiązek przy odbiorze zamówionego towaru dokonać sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem (pod względem ilościowo - rodzajowym). W przypadku dostawy zamówionego towaru za pośrednictwem firmy spedycyjnej sprawdzenia towaru należy dokonać w obecności kuriera i w razie stwierdzenia rozbieżności zaznaczyć to na liście przewozowym oraz bezzwłocznie zawiadomić sklep pod numerem telefonu +40606746206 lub na adres email sklep@hairself.pl

Zakupiony u nas towar, można wymienić (jeśli np. źle został dobrany kolor włosów) Towar można także bez podania przyczyny zwrócić w przeciągu 14 dni od dokonania zakupu. Należność zwrócimy od razu po otrzymaniu przesyłki z odesłanym towarem. Koszty przesyłki odesłanego towaru ponosi Klient. Klient otrzymuje zwrot należności za towar wraz ze zwrotem należności za przesyłkę równą najtańszej formie dostawy oferowanej w sklepie w dniu gdy Klient dokonał zakupu towaru.

Zwroty oraz wymiana towaru są możliwe jedynie w przypadku gdy towar nie był używany tzn. jeżeli produkt zawiera oryginalne, złote zapięcie taśm. Po zdjęciu go produkt jest uznawany za używany i nie może podlegać zwrotowi. Przed użyciem zestawu włosów, można sprawdzić kolor i jakość wyjmując włosy z opakowania.

Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem albo fakturą. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć również podpisane przez Klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona zapłacona cena.

Zwracany oraz wymieniany towar należy przesłać na adres:

ART INVESTMENT AGENCY BEATA PAWLAK

Z dopiskiem: HAIRSELF.PL

ul. Drzeworytników 57a

01-341 Warszawa


W przypadku ujawnienia wad jakościowych zamówionego towaru Klient proszony jest o zawiadomienie o wadach sklep pod numerem telefonu +40606746206  lub na adres email sklep@hairself.pl.
W ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia przez Klienta towaru do magazynu sklepu zostanie przeprowadzona inspekcja towaru i ocena zasadności reklamacji.
Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona wymiana towaru zostanie dokonana na koszt sprzedawcy w najszybszym możliwym terminie


VII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z ustawą "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany (szczegóły w punkcie VI - REKLAMACJE) ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne.
Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem albo fakturą. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć również podpisane przez Klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona zapłacona cena.
Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej zapłaconej cenie towaru. Klient otrzymuje zwrot należności za towar wraz ze zwrotem należności za przesyłkę równą najtańszej formie dostawy oferowanej w sklepie w dniu gdy Klient dokonał zakupu towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
W przypadku zwrotów dokonywanych na zagraniczne rachunki bankowe, dodatkowy koszty przelewu zagranicznego ponosi Klient.
Koszty zwrotu towaru do magazynu ART INVESTMENT AGENCY BEATA PAWLAK, ponosi Klient. 

VIII DANE OSOBOWE

Składając zamówienie w sklepie klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Jagram S.A. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Na żądanie klienta jego dane osobowe zostaną niezwłocznie i trwale usunięte z bazy danych ART INVESTMENT AGENCY BEATA PAWLAK. 
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem a ART INVESTMENT AGENCY BEATA PAWLAK. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi paragonu fiskalnego lub na życzenie faktury VAT.
Towary prezentowane na stronach www.hairself.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu VIII niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.12.2014.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.hairself.pl.
Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie HAIRSELF.PL są własnością ART INVESTMENT AGENCY BEATA PAWLAK. Jakiekolwiek wykorzystywanie zdjęć bez uprzedniej zgody stanowi naruszenie prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl